Tuina (Chinese manuele therapie of CMT) is een belangrijk onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeskunde of TCG. Na tweeduizend jaar ondervinding in het moederland China, en gesteund op een rijke klinische ervaring in de behandeling van diverse pathologieen, is Tuina uitgegroeid tot een uniek behandelingssysteem. Men maakt geen gebruik van farmaceutische middelen, het heeft geen bijwerkingen, is gemakkelijk aan te wenden, het beschikt over een breed indicatieterrein.
Deze natuurtherapie kan zowel in de traumatologie, de reumatologie, de interne pathologie, de gynaecologie, en de psycheneurologie aangewend worden. Tuina kan tegenwoordig wel geplaatst worden naast de klassieke fysiotherapie, de chiropractie, de manuele therapie, de osteopathie, de acupunctuur, etc.
De therapeut, alleen gebruik makend van zijn handen, behandelt de patient in verschillende bewegingsassen en frequenties ter hoogte van de aangetaste zones of acupunten, zoals : adhesie opheffen, dislocaties reduceren, Chinese Tuinapijn en spasmen opheffen, de spieren en pezen ontspannen, de meridianen deblokkeren, het bloed stimuleren, de Qi-(energie)circulatie bevorderen, en de functies van de viscera en zenuwstelsel reguleren.
Tuina, als belangrijke schakel van de TCG, heeft een eigen theorie met specifieke manuele technieken. Na een degelijke TCG-anamnese en het opstellen van een Tuina-behandelingsplan, kan elke therapeut, met zijn “magische” handen, elke patient aanpakken op een manipulatieve manier.
In het prille begin – in de “Huangdi Neijing” of het “Klassiek Handboek over de Interne Geneeskunde van de Gele Keizer, gepubliceerd tussen 475 tot 221 voor Chr. – sprak men van Anmo, de Chinese massotherapie. Ondertussen heeft de CMT een evolutie ondergaan van meer dan 2000 jaar. Sedert de Ming-dinastie (1368 – 1644 na Chr.) is deze therapie verder gedifferentieerd en heeft men het de naam van Tuina meegegeven.
Tuina betreft een geheel van manuele technieken zoals massage, Daoyin, mobilisaties, manipulaties, tractie en countertractie, auriculotherapie, craniale therapie, en het uitwendig gebruik van kruiden, cups, naaldhamertje en moxa. Met de wereldsverspreide klinische ervaring en ontwikkeling van de CMT-theorie, zijn er ook meer specifiekere technieken ontstaan, zoals de peesbehandeling, de bone-settingtechniek, de acupuntbehandeling, de massotherapie in de pediatrie en de sportmassages.
CMT is momenteel in heel de Aziatische wereld gekend, en erkend door de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO), als een specifieke richting binnen de TCG. In China loopt de opleiding in de Chinese Manuele Therapie Tuina over gemiddeld 4 tot 7 jaar studie, naargelang de gelijklopende gekozen specificatie (vb acupunctuur – Chinese kruiden). In de opleiding Traditionele Chinese Geneeskunde moeten de studenten, naast de klassieke vakken zoals anatomie, fysiologie, pathologie, etc. zich bekwamen in de Chinese manuele therapie en/of acupunctuur en/of de Chinese kruiden.
Het is wel degelijk zo dat de CMTstudie met het niveau van onze paramedicus vergelijkbaar is. Momenteel bestaan er ongeveer 25 erkende opleidingen in China, verbonden aan de Academy for Traditional Chinese Medicine, waaronder de Belgische opleiding OTCG vzw. (zie opleiding)Het OTCG organiseert sinds 1991 opleidingen tot tuinatherapeut. (zie therapeuten)

Bron:
http://www.chinesegeneeswijzen.be/tuina.htm

Informatieve Links:
http://www.acupunctuur-tuina.nl/Tuina.htm
http://www.qing-bai.nl/tuina-massage
http://www.tcm-acupunctuur.nl/Behandelingen/tuina-massage.html
http://www.qingzu.nl/tuina-massage.html
http://www.iczo.be/tuina.html

Geef een beoordeling

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Nog geen beoordelingen)

  Lees dit eerst!